Vind populaire routes

Vind populaire routes

Maak routes

Maak routes

Deel met anderen

Deel routes
TyreToTravel is het platform voor het zoeken, maken en delen van routes. En Tyre is het programma dat Google Earth/Maps met Tom Tom of Garmin integreert.
Doe mee. Want het leven gaat niet om de bestemming maar om de reis.
Tom Tom  Garmin

MyRoute-app is vanaf nu beschikbaar! Gratis te gebruiken!

MyRoute-app is vanaf nu beschikbaar! Gratis te gebruiken!

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden inclusief de toekomstige nieuwe versies hiervan. Omdat deze gebruiksvoorwaarden af en toe kunnen gewijzigd, aangepast of uitgebreid worden bevelen wij je aan om deze pagina af en toe opnieuw te bezoeken om de laatste versie ervan te raadplegen. Het niet respecteren van deze gebruiksvoorwaarden geeft ons het recht om je het verder gebruik van de website te ontzeggen en je te vragen om elke informatie die je hebt gedownload of geprint te vernietigen.

Bij het correct naleven van de gebruiksvoorwaarden verleent TyreToTravel je toestemming om de informatie op deze website te gebruiken, te downloaden of te kopiëren onder de voorwaarde dat:

 • De informatie enkel gebruikt wordt voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doelstellingen;
 • De informatie niet wordt gewijzigd;
 • Enkel kopieën worden gemaakt voor eigen gebruik;
 • Alle copyright- en eigendomsvermeldingen worden overgenomen;
 • De informatie niet wordt getransfereerd naar derden.

Je kunt enkel informatie, data en tekst opladen of publiceren indien je zelf beschikt over de toestemming en de rechten om dat te doen. Je gaat expliciet akkoord om geen informatie op de site te publiceren die inbreuk pleegt op de rechten van derden en je gaat akkoord om geen informatie, logo’s, links, verwijzingen, afbeeldingen of advertenties op de site te plaatsen die een commercieel belang dienen, tenzij je daar expliciete toestemming voor krijgt.

Je gaat bovendien en in het bijzonder akkoord om geen van de volgende zaken te doen bij het gebruik van de website:

 • Inbreuk te plegen op eender welke wet of regelgeving van toepassing;
 • Informatie te publiceren of te verspreiden waarvan je niet de rechten hebt of die inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten, copyrights of privacyrechten;
 • Informatie te publiceren of te verspreiden die onbetrouwbaar, vals, frauduleus of schadelijk is of kan zijn;
 • Je op ongeoorloofde manier toegang te verschaffen tot delen van de website waarvoor je geen autorisatie hebt;
 • Informatie over andere gebruikers, zoals gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen te gebruiken voor commerciële, zakelijke of publiciteitsdoeleinden of voor het versturen van junk mail, spam, kettingbrieven, phishing mails of eender welke communicatie die inbreuk pleegt op de privacy van andere gebruikers;
 • Advertenties of andere informatie te verwijderen of te blokkeren;
 • Informatie, pagina’s van de website of de gehele website over te nemen via iFrames of eender welke andere techniek zonder hiervoor expliciete toestemming, code of software gekregen te hebben van TyreToTravel.

Om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of functionaliteit van deze website kan het mogelijk zijn dat je je moet registreren om een gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen om je toegang te geven tot deze informatie en functionaliteit. Het is niet toegestaan om deze toegangsgegevens met anderen te delen.
Indien je bepaalde delen of functies van de website in een andere website integreert, na hiervoor de code en toestemming van TyreToTravel te hebben gekregen, dan mag je op geen enkele manier de aanwezige copyrights en verwijzingen of backlinks naar TyreToTravel, verwijderen of verbergen, noch de getoonde informatie wijzigen of blokkeren, met inbegrip van advertenties die door TyreToTravel eventueel zouden worden meegeleverd.

Voor sommige toepassingen op de website handelt TyreToTravel als een tussenpartij om gebruikers aan elkaar te introduceren. TyreToTravel kan daarbij de identiteit van deze gebruikers niet verifiëren, zodat je verondersteld wordt om uw gezond verstand en goed beoordelingsvermogen te gebruiken vooraleer handelingen te verrichten of connecties te leggen met andere gebruikers van deze site.

Privacy en copyright
Je persoonlijke informatie zal alleen gebruikt worden voor interne doeleinden en zal niet gedeeld worden met derden. Je gebruikersnaam zal echter wel gebruikt worden als referentie naar je informatie of activiteiten op de website. In geen geval zal je e-mailadres publiekelijk worden gedeeld of verspreid.

Door jou gecreëerde of gepubliceerde informatie valt automatisch onder de licentie van TyreToTravel. Informatie die niet bedoeld is of niet geschikt is om onder deze licentie te vallen wordt niet verondersteld gepubliceerd te worden. Voor het gebruik van de informatie op deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik en gebruik anders dan onder de voorwaarden van TyreToTravel, moet een voorafgaande schriftelijke toestemming van TyreToTravel worden verkregen door contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Indien je een inbreuk op copyright meent vast te stellen op deze site, door TyreToTravel of door welke partij dan ook, gelieve ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. Als gebruiker op deze website ben je zelf verantwoordelijk voor de correcte vermelding van je bronnen en copyrightvermeldingen, maar ook voor het verifiëren ervan om inbreuken erop te vermijden.

TyreToTravel behoudt zich het recht voor om informatie waarvan het copyright twijfelachtig of vals is tijdelijk of permanent te verwijderen.

Algemene voorwaarden

De werking van Tyre is afhankelijk van de functionaliteit van Google. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele gevolgen voor de werking van Tyre door wijzigingen bij Google. TyreToTravel kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie die op de website gepubliceerd wordt en doet niet aan actieve monitoring of verificatie van deze informatie. Alle gratis diensten, functionaliteiten, informatie en documentatie op de website worden aangeboden in de toestand zoals ze zijn, zonder bijkomende bepalingen, voorwaarden of garanties, expliciet of impliciet. TyreToTravel wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot het waarborgen van de kwaliteit of de geschiktheid van deze diensten voor de door de gebruiker gekozen aanwending, expliciet af.

TyreToTravel kan ook geen garantie geven dat de diensten die zij via de website aanbiedt, aan de gebruikersverwachtingen zullen voldoen, noch dat deze diensten, en de website in het bijzonder, altijd zonder onderbreking en foutloos zullen functioneren. TyreToTravel kan eveneens geen garanties geven met betrekking tot de data in termen van correctheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

De software van Tyre wordt gratis ter beschikking gesteld. In de Tyre-Plus en Tyre-Professional versie betaal je alleen voor het niet tonen van advertenties en/of de extra opties. TyreToTravel is alleen verantwoordelijk voor het niet tonen van advertenties in de Tyre-Plus en Tyre-Professional versies. De extra opties van de Tyre-Professional versie worden uitgelegd in de productomschrijving.

Wat betekent een ‘Lifetime licentie’?

Gratis – dit betekent dat er geen verdere kosten in rekening worden gebracht voor het bijwerken van de software op je usb-stick of download versie. Je kunt alle updates gratis downloaden.

Lifetime – dit is de nuttige levensduur van de usb-stick: de periode waarin Tyre ondersteuning voor je usb-stick biedt in de vorm van software-updates en services. De levensduur van een usb-stick is beëindigd wanneer geen van de bovengenoemde onderdelen meer beschikbaar is. De nuttige levensduur van de download versie is de periode waarin Tyre ondersteuning voor de download versie biedt in de vorm van updates.

Garantie

TyreTotravel geeft op al haar fysieke producten een fabrieksgarantie van minimaal één jaar.

Niet goed, geld terug garantie

Alleen geldig voor de download versies van Tyre-Plus en Tyre-Professional
Indien cliënt binnen 14 dagen na aankoop aangeeft dat het programma niet aan zijn wensen voldoet, is restitutie van het aankoopbedrag mogelijk. TyreToTravel stort het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug op de rekening van de cliënt.

Deze gebruikersovereenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving en eventuele geschillen kunnen enkel beslecht worden onder de jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbanken.